OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK


İrade dışı gelen, bireyi tedirgin eden, bilinçli çaba ile kovulamayan yineleyen düşünceler (obsesyon) ve çoğu kez bu saplantılı düşünceleri kovmak için yapılan, irade dışı yenilenen hareketler (kompülsiyon) ile karakterize bir r...
http://www.saglikseninle.net/?p=767

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder